Welkom!

Welkom op de website van KSN!
Studentenvereniging KSN (Katholieke Studenten Nijmegen) is een actieve vereniging voor studenten en young professionals in de leeftijd van 18 tot 30 jaar.

Door het organiseren van interessante, gezellige en inspirerende activiteiten wil de vereniging haar leden en andere belangstellenden helpen het katholieke geloof te leven en verdiepen.

Word lid of kom gewoon eens langs en kijk vooral op onze pagina Geïnteresseerd in KSN?

KSN is lid van CSN, de koepel van Christelijke Studentenverenigingen Nijmegen.


Welcome to the website of KSN!
Student Association KSN (Catholic Students Nijmegen) is an active Association for students and young professionals between the ages of 18 and 30
years.

By organizing interesting, welcoming, and inspiring activities the Association wants to help its members and other interested parties to live the
Catholic faith and deepen.

Join or just come along and take a look on our page Interested in KSN?

(There will be English translation at all our activities.)

KSN is a member of CSN, the dome of Christian students associations Nijmegen.

KSN – Paastriduüm

Helaas hebben we moeten besluiten de Paas driedaagse niet door te laten gaan in verband met het coronavirus, na het bericht van de bisschoppen om geen liturgische vieringen in de kerk te vieren met Pasen. Wij vinden dit heel erg jammer, want waren al ver in de voorbereidingen en hadden er heel veel zin in.
Daarom hebben we wel al naar alternatieve oplossingen gekeken, omdat we het goed en leuk vinden ons toch samen voor te kunnen bereiden en toe te kunnen leven naar Pasen. Net zoals alle missen uit de Maria Geboortekerk nu al gelivestreamd worden, zal dit ook gebeuren met de missen van de Goede Week, die zijn hier te vinden. Ook de lauden en de Kruisweg zullen waarschijnlijk opgenomen/gelivestreamd worden, dus die kunnen we ook in verbondenheid via het internet bekijken.
Verder zijn we ook aan het kijken naar oplossingen voor andere onderdelen van het programma, zo wordt er misschien een lezing beschikbaar gesteld en krijgen jullie tips voor de dag en dergelijke.

Houd voor updates onze site en sociale media in de gaten!

Blijf binnen en blijf bidden 😉