Welkom

Klik hier voor aanmelding voor de Paas driedaagse 2022

Katholieke Studenten Nijmegen (KSN) is een actieve Katholieke studentenvereniging voor studenten en young professionals tussen de 18 en 30 jaar met behoefte aan gezelligheid en geloofsverdieping. Door het organiseren van interessante, gezellige en inspirerende activiteiten willen we onze leden en andere belangstellenden helpen het Katholieke geloof te leven en verdiepen.

We organiseren verschillende activiteiten, zoals een Alpha cursus, lezingen, ontspannende activiteiten, en we vieren geregeld samen de Heilige Mis. Ook organiseren wij jaarlijks een gala, Kerstdiner en een driedaags evenement tijdens het paastriduĆ¼m.

De activiteiten van KSN richten zich op drie pijlers:

    1. Ontmoetingen & vriendschap
    2. Verdieping & vorming
    3. Viering & zending

We komen iedere donderdagavond samen en sluiten de avonden af met gezellige borrels.

Benieuwd geworden? Kom dan snel een keer langs!

Stuur een mailtje naar: info@katholiekestudentennijmegen.nl
Of stuur een berichtje naar Jakob Ruiter: +31627298025

KSN is lid van CSN, de koepel van Christelijke Studentenverenigingen in Nijmegen.


Welcome to the website of KSN!

Katholieke Studenten Nijmegen (KSN) is an active Catholic association for students and young professionals between the age of 18 and 30 in need of conviviality and deepening of faith. By organizing interesting, convivial, and inspiring activities, we want to help our members and other interested parties to live and deepen their Catholic faith.

We organise various activities, for example the alpha course, teachings, relaxing activities, and we often celebrate the Holy Mass together. In addition, we annually organize a ball, a Christmas dinner, and a three-day event during the Easter Triduum.

The KSN activities focus on three pillars:

  1. Encounter and friendship
  2. Deepening and formation
  3. Celebration and mission.

We meet every Thursday evening, and we end the evenings with a drink and music.

Got curious? Then come by soon!

Just send an email to: info@katholiekestudentennijmegen.nl
Or send a message to Jakob Ruiter: +31627298025

Although most of our activities are in Dutch, all international students are welcome to join.

KSN is a member of CSN, the umbrella organization for Christian student associations in Nijmegen.