Geschiedenis van KSN

Ontstaan jongerengebedsgroep

Katholieke Studenten Nijmegen is in het jaar 2000 ontstaan naar aanleiding van de Wereld Jongerendagen in Rome. Jongeren uit de Maria Geboorteparochie in Nijmegen (momenteel onderdeel van de Stefanusparochie), die deel hadden genomen aan deze WJD, hebben bij thuiskomt een jongerengebedsgroep opgericht. Zij begonnen de avond met een lofprijzing, gevolgd door een inleiding, gesprek of gezamenlijk gebed en sloten de avond af met een drankje in het café. Verder organiseerden zij een brunch na de Heilige Mis op zondag voor studenten en young professionals.

Naam LIFT Nijmegen

De oorspronkelijke naam, LIFT Nijmegen, komt voort van de patrones van de jongerengebedsgroep, de Heilige Theresia van Lisieux. Volgens Theresia hoef je in een tijd van nieuwe technische ontdekkingen niet meer moeizaam een steile trap omhoog te gaan; je kunt gewoon de lift nemen. Dat geldt ook voor het spirituele leven, want die lift is er: dat zijn namelijk de armen van Jezus. Het hebben van een groot vertrouwen op Hem maakt de stap in die lift mogelijk. Opmerkelijk is dat de uitwerking van LIFT als “Living in Faith Together” pas later, middels een prijsvraag, aan deze naam werd verbonden.

Studentenvereniging

In 2010 is de jongerengebedsgroep die LIFT Nijmegen was, officieel veranderd in een studentenvereniging. Het eerste bestuur van LIFT Nijmegen bestond uit Lara (voorzitter), Willem (secretaris) en Pim (penningmeester).
De activiteiten die LIFT Nijmegen organiseerde bestonden uit een maandelijkse jongerenmis en een ‘Christal Clear’ discussieavond op donderdag, en één keer per twee maanden een brunch op zondag. Op de ‘Christal Clear’-avonden werd een onderwerp op het snijvlak van Kerk en maatschappij bediscussieerd, en tweemaal per jaar werd een grotere “Plus”-avond georganiseerd. Deze CC-plusavonden trokken veel publiek, door sprekers zoals p. Antoine Bodar of mgr. Eijk.
In deze jaren won LIFT Nijmegen een aantal keer op rij het RKJ Volleybaltoernooi, een toernooi waar katholieke studenten en jongerengroepen de strijd om de titel met elkaar aangaan.

Naamswijziging naar KSN

In 2014 is de naam van de studentenvereniging LIFT Nijmegen veranderd in Katholieke Studenten Nijmegen, afgekort KSN. Met deze nieuwe naam hoopt de vereniging beter bekend te worden onder de studenten van Nijmegen, in aansluiting bij het landelijke netwerk Katholieke Studenten Nederland (KSNL). KSNL promoot activiteiten van katholieke studenten overal in Nederland.
In het afgelopen studiejaar heeft KSN meer aandacht gevraagd voor compassie, en hebben we getracht aansluiting te vinden met de internationale katholieke studenten (IKAN) en aanwezig te zijn op de campus en in de studentenkerk. Activiteiten die KSN maandelijks organiseert zijn Mis & DinerInformele avondenBorrelavonden en vormings-, discussie- en filmavonden binnen Collegetour.

Toetreding CSN

Sinds maart 2015 is KSN als aspirant-lidvereniging toegetreden tot CSN, de koepel van christelijke studentenverenigingen Nijmegen. Hiertoe behoorden al NSN, Ichthus, Quo Vadis en VGSN-TQ. Door de toetreding van KSN zijn zowel rooms-katholieke, als protestantse studenten vertegenwoordigd in dit orgaan en zodoende ook in de Universitaire Studenten Raad. Meer samenwerking tussen de verenigingen, aandacht voor de oecumene en een breder perspectief op de rijke christelijke Traditie zijn hierdoor mogelijk. Ook zal KSN bijdragen aan de kernactiviteiten van CSN: de StudentAlpha, Happietaria en het Veritas-forum.