Collegetour


Een KSN-collegetour avond bestaat uit een lezing door een deskundige spreker over een actueel en relevant thema op het raakvlak van Kerk en maatschappij. Na de lezing is er ruimte voor vragen en discussie. Deze avonden vinden doorgaans plaats in de kelder van de Maria Geboortekerk. Met deze activiteit wil KSN studenten en Young professionals intellectueel uitdagen en vormen in het geloof. Er is altijd ruimte voor vragen en discussie. Nadien vindt een informele borrel plaats.

Een indruk van de onderwerpen: Lumen Gentium (Michael Stoelinga), Theologie van het lichaam (kapelaan Simons), de biecht (kapelaan Kuis), katholiek en intellectueel zijn (Anton de Wit), Evangelii Gaudium (kapelaan Kamphuis), Heilig worden (pater Van Drunen SJ), Living charity (Madre Anima Christi), moraal versus wet (Marcel Becker), Gebroken maar evengoed bemind (Antoine Bodar).

Kijk op de agenda voor de volgende CollegeTour