Bestuur 2020-2021

Bestuur der Katholieke Studenten Nijmegen 2020-2021

Sophie Beekhuizen – Assessor

Bas van Nieuwland – Ab-Actis

Edith Coppens – Praeses

Ruben van Pampus – Quaestor

Kapelaan Juan van Eijk – geestelijk leidsman