Kring

Elke twee weken hebben we weer een kringavond! Deze avond bestaat uit het samen eten, wat 2 van onze kringleden hebben gekookt, gevolgd door een stuk verdieping door middel van de serie Catholicism. Hierna delen we waar we ons de afgelopen twee weken mee bezig hebben gehouden, van studiedrukte tot een overwinning op iets en zorgen waar we mee zitten. Na dit stuk deling krijgt iedereen de keuze om in tweetallen voor elkaar te bidden of met wat kringleden naar de aanbidding te gaan om het allemaal tijdens de aanbidding bij Christus te brengen. Na elke kringavond hebben we een gezellige borrel!

In het begin van het jaar en in februari is er de mogelijkheid om je aan te melden voor de kring. Dit kan niet vaker, omdat we echt aan een diepere vriendschaps- en vertrouwensband willen werken binnen de kring. Hierom vragen we ook dat je alle avonden aanwezig bent, als je toevallig een avond echt niet kan, is dat niet anders. Maar we vragen we om zoveel mogelijk commitment. De kring wordt geleid door onze kringleider, die de avond structureert en het voortouw neemt in het programma. We hebben de kring opgericht in het jaar 2018-2019 om diepere vriendschappen en meer verdieping te krijgen.