Over KSN

De activiteiten van KSN richten zich op drie pijlers: ontmoeting en vriendschap, verdieping en vorming, en viering en zending.

Ontmoeting en vriendschap

Het mooie van een studentenvereniging is uiteraard de ontmoeting met medestudenten uit je stad!

Tijdens en buiten onze activiteiten trekken de leden actief met elkaar op, om elkaar te ontmoeten tijdens een van de verenigingsactiviteiten of daarbuiten onderling een activiteit te organiseren.

Verdieping en vorming

Met name tijdens de Kringavond en Collegetour gaan we de diepte in. Bij deze activiteiten worden leden (en niet-leden) uitgedaagd om na te denken over thema’s omtrent geloof, maatschappij en leven. Niet alleen je studie is de moeite van verdiepen waard! Door vorming op het snijvlak van Kerk en maatschappij willen we onszelf uitdagen breed georiënteerde studenten te worden, die een open blik op maatschappelijke vraagstukken ontwikkelen.

Viering en zending

Wat is je geloof als je het niet viert? Het geloof is vreugde! Daarom komen we regelmatig samen om het geloof te vieren in de Heilige Mis of door gebedsmomenten. Maar het christelijk geloof is meer! Vanuit de viering zoeken we actief de zending op door bijvoorbeeld compassie-activiteiten te organiseren waarbij we mooie projecten ondersteunen.

KSN gebed
Hemelse Vader,

Wij willen U danken dat U de mens gemaakt hebt voor grootse dingen,
dat we geschapen zijn naar Uw beeld en gelijkenis.
We bidden dat de jongeren van KSN in deze belangrijke fase van hun leven
geworteld en opgebouwd worden in Christus Uw Zoon.
Maak ze standvastig in het geloof en help hen zich in deze tijd
van studie en werk te ontplooien, opdat ze bijdragen aan de groei van Uw Koninkrijk.
Zegen alle activiteiten, opdat vele jongeren bereikt worden en tot U komen.
Geef dat KSN altijd over voldoende vrijwilligers en middelen beschikt
waardoor de jongeren van Nijmegen door vriendschap elkaar bemoedigen en U ontmoeten.

Moge Theresia van Lisieux, voorbeeld voor de jongeren en patrones van KSN,
hun voorspreekster zijn om een rotsvast vertrouwen te hebben in Uw Liefde.
Geef dat Maria onze Moeder hen allen bewaart in Christus Uw Zoon.
Amen.